Artykuły oznaczone tagiem wysoki zasiłek macierzyński 2013

Umieściliśmy w tym miejescu najważniejsze dokumeny które dotyczą tematu jakim, którym jest
wysoki zasiłek macierzyński 2013

Zakaz pracy kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Jest to zakaz bezwzględnie obowiązujący. Prawo nie przewiduje żadnych wyjątków od tej reguły. Zakaz pracy kobiety w ciąży w godzinach nadliczbowych obejmuje okres od chwili złożenia przez pracownicę, pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o stanie ciąży

Mówiąc o zakazie pracy w godzinach nadliczbowych, należy najpierw określić czym są godziny nadliczbowe. Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad ustalone normy czasu pracy.. Za pracę po godzinach pracownik ma prawo do dodatku do wynagrodzenia lub do dnia wolnego. Wyróżniamy dwie normy czasu pracy: dobowa – nieprzekraczającą 8 godzin na dzień oraz średniotygodniowa – nieprzekraczającą 40 godzin na tydzień.

Czytaj więcej

Urodzenie martwego dziecka – prawa rodziców

Bez względu na jakim etapie dochodzi do narodzin, dziecko należy traktować z godnością należną każdej istocie ludzkiej. Brak wiedzy dotyczącej faktycznego stanu prawnego powoduje, że rodzice martwo urodzonych dzieci, napotykają na liczne problemy administracyjne. Kodeks pracy daje też matce, która urodziła martwe dziecko prawo do urlopu macierzyńskiego

Rodzice mają przede wszystkim prawo do zdecydowania, czy zostawią dziecko w szpitalu, czy je pochowają, bez względu czy urodziło się martwe albo doszło do poronienia. Szpital nie ma żadnego prawa decydowania za rodziców. Co więcej, rodzice mają prawo zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Czytaj więcej

Zasiłek macierzyński a wygasająca umowa

Witam!! Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie urlopu macierzyńskiego. moja umowa o prace kończy się z dniem porodu (w maju)- czy w związku z tym dotyczą mnie te same przepisy- czy także mam prawo do rocznego (płatnego)urlopu macierzyńskiego?

Ania

Pani Aniu, niestety w takiej sytuacji urlop macierzyński nie przysługuje, ponieważ nie ma od czego brać urlopu (nie pracuje już Pani). Przysługuje Pani natomiast zasiłek macierzyński i jest wypłacany przez ZUS.

Czytaj więcej