Czy ojciec dziecka ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

Przyjęło się, że z urlopu macierzyńskiego korzystają tylko kobiety. Obecnie sytuacja to coraz częściej ulega zmianie. Ojciec pracownik w określonych sytuacjach ma prawo do urlopu macierzyńskiego. Często z tego względu jest on nazywany urlopem „tacierzyńskim”.

Ile macierzyńskiego od marca dla ojców?

W szczególnych sytuacjach z urlopu macierzyńskiego ma prawo skorzystać ojciec wychowujący dziecko. Oznacza to, że z takiego urlopu nie skorzysta mąż pracownicy, który nie przysposobił dziecka, ojciec, którego władza rodzicielska jest zawieszona, ojciec, który faktycznie nie ma możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem (wykorzystanie urlopu w celu wyjazdu za granicę).

Ojciec ma prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego tylko w ściśle określonych sytuacjach m.in. gdy: matka – pracownica zrezygnowała z części urlopu macierzyńskiego, czy w razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego. Pracownik ma prawo do urlopu macierzyńskiego w razie przyjęcia dziecka na wychowanie oraz w razie wystąpienia z wnioskiem o adopcję. Ojciec dziecka nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego w razie porzucenia dziecka.

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Pracownik – ojciec ma prawo do części urlopu macierzyńskiego, kiedy matka dziecka zrezygnowała z części urlopu macierzyńskiego. Pracownica ma bowiem prawo po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu zrezygnować z urlopu. Pozostałą niewykorzystaną cześć może wykorzystać pracownik – ojciec. Musi w związku z tym złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu macierzyńskiego. W przypadku, kiedy pracownik nie wystąpi z takim wnioskiem, matka musi wykorzystać cały urlop macierzyński.

Urlop ojcowski 2013

Pracownica musi złożyć swojemu pracodawcy wniosek o rezygnację z przysługującej jej części urlopu. W tym celu ma obowiązek uzyskać od pracodawcy ojca dziecka zaświadczenie. Zaświadczenie ma potwierdzać rozpoczęcie przez ojca dziecka urlopu macierzyńskiego.

Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego pracownica powinna złożyć najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Rozpoczęcie przez pracownika ojca urlopu macierzyńskiego musi nastąpić bezpośrednio po rezygnacji z urlopu przez matkę dziecka. Termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez ojca przypada na dzień następujący po ostatnim dniu urlopu macierzyńskiego matki.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>